Auktorisation

Riksförening är branschorganisation för Auktoriserad Båtbesiktning och stiftades i januari 1985. Auktorisation kräver medlemskap. För att få kalla sig auktoriserad krävs godkända tester enligt nedan: Systematiserade Teoretiska prov
  1. Övervakade Praktiska prov
  2. Lämplighetsprov
Läs mer på BBRs hemsida