Båtbesiktning

Vid en besiktning av båten går vi igenom följande områden.
  1. Botten & skrov utvändigt  med fuktmätning
  2. Däck & utvändig utrustning
  3. Invändig utrustning & inredning
  4. El-installation och Navigationsinstrument
  5. Säkerhetsutrustning
  6. Motor & motorinstallation, okulärbesiktning
  7. Kontroller i samband med körning
  8. Beslag
  9. Rigg
Som medlem i Båtbesiktningsmännens Riksförening arbetar vi i självständiga företag med
F-skattesedel och ansvarsförsäkring.
Inom vårt kompetensområde utför vi opartiska besiktningar, värderingar mm. på ett korrekt och ansvarsfullt sätt.
Medlemmarna samråder vilket skapar en garanti för att bedömningarna blir välgrundade.
Vi arbetar även med närliggande uppdrag som ny- och ombyggnadsplanering, tillverkningskontroll och kostnadsutredningar.
Besiktningsmännen debiterar på likartat sätt. Oftast utgör besiktningskostnaden mindre än 1 % av båtens värde.
När det gäller båtar av lägre värde kan besiktningskostnaden bli procentuellt högre, men normalt sett ”betalar det sig” om uppdragsgivaren undviker flerdubbelt större utgifter genom felaktigt köp.
Skickbedömning är en viktig uppgift som parterna har stor nytta av vid ex. vis köp och försäljning.
Prissättning ingår i besiktningsmannens kunnande, både vid köp och försäljning och skador och reparationer, men det är inte en huvuduppgift.
———————————-
Dokument länkade från BBR