Medlemsskap

Båtbesiktningsmännens
Riksförening (BBR)
Sjöfartsverket International Association of Marine Investigators

IAMI