Aptus är ett företag i marinbranschen. I dag arbetar vi i huvudsak med båtbesiktning och konsultativa frågor. Företaget startade 1986 med olika verksamheter och har nu i huvudsak båttekniska uppdrag.