Båtbesiktning

Vid en besiktning av båten går vi igenom följande områden.
  1. Botten & skrov, utvändigt med fuktmätning på land
  2. Däck & utvändig utrustning
  3. Invändig utrustning & inredning
  4. El-installation och Navigationsinstrument
  5. Säkerhetsutrustning
  6. Motor & motorinstallation, okulärbesiktning
  7. Kontroller i samband med körning i sjön
  8. Beslag
  9. Rigg
Som medlem i Båtbesiktningsmännens Riksförening arbetar vi i självständiga företag med F-skattsedel och ansvarsförsäkring.
Inom vårt kompetensområde utför vi opartiska konditionsbesiktningar, andra uppdrag enligt avtal på ett korrekt och ansvarsfullt sätt.
Medlemmarna samråder vilket skapar en garanti för att bedömningarna blir välgrundade.
Vi arbetar även med närliggande uppdrag som skadedokumentation, ny- och ombyggnadsplanering, tillverkningskontroll och kostnadsutredningar.
Besiktningsmännen debiterar på likartat sätt. 
När det gäller båtar av lägre värde kan besiktningskostnaden bli procentuellt hög, men normalt sett ”betalar det sig” om uppdragsgivaren undviker större utgifter genom felaktigt köp.
Skickbedömning är en huvuduppgift som uppdragsgivaren bör ta hänsyn till vid ex. vis köp och försäljning.
Prissättning ingår i besiktningsmannens kunnande, både vid köp och försäljning och skador och reparationer, men ingår inte i konditionsbesiktningen. 
———————————-
Dokument länkade från BBR