Medlemsskap

 
Båtbesiktningsmännens Riksförening (BBR) Sjöfartsverket Västsvenska Handelskammaren International Association of Marine Investigators IAMI